Om blogg.no

OM BLOGG.NO

Blogg.no ble lansert 29.04.2005, og er Norges største bloggportal. Alle våre bloggere blir godkjent av oss før de får lov til å benytte plattformen. Det er gratis å blogge hos oss, og tjenesten er reklamefinansiert.

Blogg.no eies og driftes av Egmont Publishing AS.

Ta kontakt med oss på http://support.blogg.no.

 

REGLER OG RETNINGSLINJER FOR BRUKERE PÅ BLOGG.NO

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1. Når du oppretter en blogg/søker deg inn for å bli blogger hos blogg.no, registrerer du denne en på e-postadresse. Denne skal være en gyldig e-postadresse som du har tilgang til å logge deg inn på, og som vi kan nå deg på. Bytter du e-postadresse må du oppdatere den registrerte e-postadressen. Blogger registrert med ugyldig e-postadresse kan bli slettet uten forvarsel.

1.2. Personlige opplysninger som navn, bosted, fødselsdato osv. skal være korrekt.

1.3. Du har ikke lov å dele brukernavnet eller passordet ditt med andre.

2.  BLOGGNAVN

2.1. Bruk av merkevarebeskyttede navn, personnavn eller firmanavn, annet enn ditt eget, er i utgangspunktet ikke lov uten tillatelse fra rettighetsinnehaveren – heller ikke som bloggnavn/bloggadresse på blogg.no.

Eksempel på slike navn kan være: Lypsyl, CocaCola, RayKay, TeknoOdin, Cubus, Stabburet, Equinor, JustinBieber, osv.

Dersom du bruker et merkevarebeskyttet navn på bloggen og rettighetsinnehaveren klager, risikerer du å få bloggen stengt uten varsel. Vi bruker likevel skjønn, og ser på både navn og innholdet i bloggen før vi reagerer. Heter bloggen din “Stabburet” og handler om restaureringsprosessen på gården, vil dette være tillatt. Handler bloggen derimot om mat og kjøttpålegg er saken enn annen, og bloggen vil bli stengt.

3. DESIGN

3.1. Bloggere er pliktig til å bruke standarddesign på Blogg.no med tilhørende annonseformater. Unntak for bloggere med avtale om tilpasset bloggdesign som oppfyller Blogg.no sine krav om annonseplasseringer, tilhørende scripts med mer. Forsøk på å endre dette vil kunne føre til at bloggen stenges uten forvarsel.

3.2. Bloggeier er selv ansvarlig for alt innhold som publiseres i bloggen. Dette gjelder også kommentarer fra lesere og tekst/bilder/funksjoner levert av en tredjepart. Tredjeparts script, tillegg, widgets og lignende skal i all hovedsak godkjennes av blogg.no og forsøk på forbigåelse av dette kan føre til utestengelse. Blogg.no forbeholder seg retten til å fjerne dette uten varsel fra den enkelte blogger.

3.3. Blogg.no tillater ikke designelementer/innhold som bryter med norsk lov, disse retningslinjene eller våre vilkår.

4. REKLAME, SPONSORER, KOMMERSIELL BRUK OG LIGNENDE

4.1. Det er ikke tillatt å fjerne, flytte eller endre på reklame blogg.no har plassert i bloggen. Kommersielle elementer du selv legger inn i tekstområdet/innlegg skal tydelig merkes med «Reklame», «Annonse» eller lignende. Vi tillater ikke at bloggere legger inn annonser eller annet innhold som pop-up.

4.2. Vi tillater ikke automatisk redirect fra din blogg hos blogg.no til blogger på andre plattformer eller til andre eksterne websider. Vil du bytte til en ny bloggadresse hos oss, tillater vi redirect internt mellom bloggene dine hos blogg.no. Aktiv promotering av konkurrerende bloggplattformer på bloggen din kan føre til at bloggen stenges uten forvarsel.

Blogger hvis eneste funksjon er å trekke trafikk til andre nettsteder eller konkurrerende plattformer vil bli stengt.

4.3. All reklame skal fremstå tydelig som reklame.

4.4. Det er ikke tillatt å reklamere for pengespill i Norge, med mindre man reklamerer for Norsk Tipping eller for lotterier med eksplisitt unntak fra loven. Dette gjelder reklame – altså markedsføring av egne eller andres pengespilltjenester.

For deg som blogger betyr det at du kan skrive om sport og spill, herunder pengespill, men du kan kun inngå markedsførings- og PR-oppdrag for Norsk Tipping og /eller Rikstoto. Dersom det er andre lotterier du får henvendelser fra må du sikre deg at lotteriet har unntak fra loven.  Forsøk på brudd vil føre til at bloggen stenges uten forvarsel.

5. TOPPLISTEN

5.1. Topplisten er forbeholdt aktive bloggere på blogg.no. Blogger som ikke lenger er aktive fjernes umiddelbart fra topplisten/forsiden. Som inaktive blogger regnes for eksempel blogger der det ikke har vært postet innlegg på over en måned, blogger der eieren melder at hun/han har flyttet til en annen blogg, ekstrablogger som salgsblogger , og lignende.

5.2. Blogger som har gjort forsøk på å manipulere og/eller skaffe falsk/kjøpt trafikk fjernes fra topplisten/forsiden. Det er ikke lov å bruke automatiserte besøkstjenester. Besøkstjenester der man må klikke manuelt for å besøke (e.g. bloggtrafik.nu og mer-trafik.se) er tillatt.

5.3. Blogger som benhytter feil personalia fjernes fra topplisten/forsiden.

6. INNHOLDSBEGRENSNINGER

Blogg.no tillater ikke innhold som bryter med norsk lov, disse retningslinjene eller våre vilkår. Bloggeier er selv ansvarlig for alt innhold som publiseres i bloggen. Dette gjelder også kommentarer fra lesere.

Blogg.no er ekstremt opptatt av å ha ryddige forhold knyttet til norsk og internasjonalt regelverk. Vi ønsker å holde oss godt innenfor rammene av de lover som regulerer vår virksomhet, og vi ønsker et tett samarbeid med politi og andre institusjoner som arbeider for å sikre at internett, og spesielt blogg.no, skal være trygt og regulert på lik linje med andre deler av samfunnet. Dette gjelder innenfor ulovlig innhold, men også innenfor områder som personvern og ytringsfrihet. Det er alltid to eller flere sider av en sak. Vi vil derfor alltid måtte sikre oss at vi gjør det rette, og i visse typer saker er den enkleste veien å gå, via politiet.

Retningslinjer for innhold gjelder også for kommentarer, om ikke annet er oppgitt.

6.1. Hatefulle ytringer: Vi vil at du skal bruke blogg.no til å gi uttrykk for dine meninger, også selv om de er svært kontroversielle. Du kan likevel ikke overse grensen om hatefulle ytringer. Med dette mener vi innhold som fremmer hat eller vold overfor grupper basert på rase, etnisitet, religion, funksjonshemming, kjønn, alder eller seksuell orientering/kjønnsidentitet.

6.2. Gossipblogger: Vi tillater ikke «gossipblogger», eller andre blogger, opprettet kun for å henge ut eller gjøre narr av personer, grupper eller foretak.

6.3. Støtende/skremmende innhold: Ikke legg inn innhold som bare har til hensikt å være sjokkerende eller utleverende uten en forklarende tekst. For eksempel bilder av hardt skadde mennesker eller dyr.

6.4. Vold: Voldelige og/eller truende ytringer og oppfordringer er ikke tillatt i Norge, og heller ikke på blogg.no. Du kan for eksempel ikke legge inn drapstrusler mot andre personer eller grupper, og du kan ikke legge inn innhold som oppmuntrer leserne til å bruke vold mot andre personer eller grupper, eller til å skade seg selv.

6.5. Opphavsrett: Vi griper inn mot brudd på opphavsrett i tilfeller der vi finner det bevist at det foreligger et slikt brudd. Du kan heller ikke legge inn koblinger til nettsteder som gir lesere tilgang til ulovlige nedlastinger av andre personers innhold.

6.6. Personlige og konfidensielle opplysninger: Det er ikke tillatt å publisere andres personlige eller konfidensielle opplysninger. Du kan for eksempel ikke legge inn andre personers kredittkortnumre, hemmelige telefonnumre eller førerkortnumre. Vær likevel oppmerksom på at i de fleste tilfeller er opplysninger som allerede er tilgjengelige andre steder eller på internett, ikke å anse som private eller konfidensielle i henhold til våre retningslinjer.

6.7. Etterligning av andre: Ikke villed eller forvirre leserne gjennom å utgi deg for å være en annen enn den du er, eller å gi inntrykk av å representere enn organisasjon som du ikke gjør. Det er tillatt å publisere parodier og satire, men unngå innhold som er egnet til å villede leserne om din egentlige identitet. Å utgi seg for å være en annen, eksisterende person (identitetstyveri) er brudd på norsk lov.

6.8. Ulovlige handlinger: Ikke bruk blogg.no til å utføre ulovlige handlinger eller til å fremme farlige eller ulovlige handlinger. Du kan for eksempel ikke skrive et blogginnlegg eller en kommentar som oppmuntrer leserne til å utføre hærverk, kjøre uten førerkort eller hoppe i Trollveggen. I så fall kan innholdet ditt bli slettet, og i alvorlige tilfeller bli politianmeldt

6.9. Skadelig programvare og virus: Ikke opprett blogger som overfører virus, åpner sprettoppvinduer, prøver å installere programvare uten leserens samtykke eller på andre måter påvirker leserne med skadelig kode. Dette er strengt forbudt på blogg.no.

6.10. Erotisk innhold: Vi tillater erotisk innhold på blogg.no, herunder bilder og videoer som inneholder nakenhet eller seksuell aktivitet som er lov å publisere iht norsk lov.

Når det gjelder erotisk innhold har vi følgende begrensninger:

 • Du kan ikke bruke Blogg.no  knyttet til kommersiell aktivitet med formål om å tjene penger på erotisk innhold.
 • Incest og dyreporno er forbudt: Vi tillater ikke bilder, videoer eller tekster som avbilder, beskriver eller oppmuntrer til incest eller dyreporno.

6.11. Trygghet for barn: Vi har nulltoleranse overfor innhold der barn utnyttes. Vi vil avslutte kontoen til brukere som driver med publisering og/eller distribusjon av barnepornografi eller lignende, selv om det som ligger på bloggen ikke er åpenbare brudd på norsk lov. Samtlige tilfeller vil bli politianmeldt. Vær oppmerksom på at om for eksempel en 15-åring  legger ut nakenbilder av seg selv regnes også dette som barneporno. Å oppmuntre til utlegging av slikt innhold i kommentarer er også brudd på norsk lov.

6.12. Øvrige bestemmelser:

Uavhengig av hva norsk lovgivning sier vil vi forbeholde oss retten til å fjerne innlegg og bilder eller slette blogger uten varsel som:

 • Er rasistiske;
 • Er tilknyttet, fremmer eller alminneliggjør aktivistorganisasjoner som fremmer terrorisme, vold eller antidemokratiske retninger. Dette inkluderer politisk aktivisme som fremmer væpnet revolusjon, nasjonalsosialisme, fascisme, teokrati og lignende;
 • Er knyttet eller fremmer sekteriske religiøse eller ideologiske bevegelser;
 • Har som formål å henge ut enkeltpersoner;
 • Forherliger, fremmer eller alminneliggjør selvskading, selvmord og lignende;
 • Forherliger, fremmer eller alminneliggjør narkotika og rus eller lignende
 • Forherliger, fremmer eller alminneliggjør vold eller kriminalitet eller lignende

Dette er ikke regler for å hindre ytringsfriheten i Norge, men et forsøk på å ha klare retningslinjer for hva som tillates på blogg.no når vi hensyntar hvem som faktisk bruker blogg.no mest.

 7. Håndhevelse av blogg.no’s retningslinjer

Dersom du oppdager en blogg som du mener bryter retningslinjene, kan du rapportere dette ved å kontakte blogg.no her: https://support.blogg.no . Vi går gjennom bloggene som er rapportert, og ser etter brudd på retningslinjene. Hvis bloggen ikke bryter retningslinjene, iverksetter vi ingen tiltak for bloggen eller eieren av bloggen. Hvis vi finner at bloggen bryter retningslinjene for innhold, iverksetter vi ett eller flere av følgende tiltak basert på alvorlighetsgraden på bruddet:

 • Sperrer muligheten for å vises på blogg.no- forsiden og på Topplisten;
 • Sletter det ulovlige innholdet;
 • Deaktiverer bloggen og gjør alt innholdet utilgjengelig uten varsel;
 • Deaktiverer bloggerens tilgang til hans/hennes  konto;
 • Melder brukeren til politiet.