Partnerprogram

Partnerblogger på Blogg.no

Partnerprogrammet til blogg.no er et tilbud til de som ønsker å tjene penger på bloggen sin hvor deltagere har muligheten til å tjene penger på annonsevisninger i tilknytning til sin blogg.

Alle som oppfyller kriteriene for deltakelse kan søke om å bli med i programmet. Alle søknader behandles manuelt. Blogg.no er ikke forpliktet til å begrunne avslag. Blogger som aksepteres i partnerprogrammet vil bli kontaktet.

Vilkårene for partnerprogrammet kan til enhver tid ensidig endres av blogg.no. Blogg.no vil etterstrebe å varsle endringer før ikrafttredelse.

Brudd på vilkårene for partnerprogrammet kan føre til at man kan bli utestengt fra partnerprogrammet uten varsel.

 

Vilkår for deltagelse

For å kunne delta i partnerprogrammet må man:

Være fylt 18 år.

Ha en aktiv blogg på blogg.no som ikke innehar innhold som bryter med retningslinjer for Blogg.no eller norsk lov.

Ha utfylt og oppgitt korrekt kontaktinformasjon i registreringsskjemaet.

Akseptere vilkår for programmet.

 

Dersom man blir godkjent for partnerprogrammet vil det være et krav at man:

Bruker design for partnerprogrammet med gjeldende annonseformater. Unntak for bloggere med avtale om tilpasset bloggdesign som oppfyller Blogg.no sine krav om annonseplasseringer, tilhørende scripts med mer.

Til enhver tid har korrekt kontaktinformasjon og er tilgjengelig og responderer på henvendelser fra Blogg.no.

Har mulighet til å fakturere gjennom eget foretak eller gjennom faktureringstjenester for privatpersoner.

 

Som medlem av partnerprogrammet til blogg.no har rett til:

En avtalt prosent av inntektene knyttet til reklamevisningene på din blogg.

Opptjening gjelder fra første annonsevisning fra første hele påfølgende måned etter at man er godkjent som partnerblogger.  

Utbetalinger gjennomføres månedlig etter inntjeningsmåned. Blogger vil motta fakturagrunnlag dersom opptjent beløp forrige måned overstiger minstebeløpet.

Blogger har selv ansvar for å fakturere Egmont Publishing.

 

Som medlem av partnerprogrammet til blogg.no aksepterer du:

At informasjon knyttet til bloggen din kan benyttes av blogg.no ovenfor annonsører og samarbeidspartnere i forbindelse med salg- og markedsføringsaktiviteter i tilknytning til partnerprogrammet.

At din blogg er en del av innholdssyndikering som er gjeldende for bloggene som deltar i programmet.

Å motta e-post om tilbud, konkurranser, forespørsler om skriveoppdrag og lignende markedskommunikasjon i tilknytning til partnerprogrammet.

 

Retningslinjer for innhold for partnerprogrammet

De alminnelige retningslinjene for innhold som gjelder for blogg.no er gjeldende for programmet, med følgende unntak:

Pornografisk innhold, det vil si bilder, video og detaljerte beskrivelser av seksuelle handlinger eller erotisk motivert nakenhet, er ikke tillatt dersom man er en del av partnerprogrammet.

Spredning av falske nyheter eller annet innhold som har til hensikt å lure leserne til å tro på noe som ikke er sant er ikke tillatt dersom man er en del av partnerprogrammet. (satire er tillatt såfremt det kommer klart frem av innholdet)

 

Utbetaling

Det blir utsendt fakturagrunnlag basert på bloggens omsetning. Grunnlag sendes ut i påløpende måned dersom opptjent beløp er NOK 500,- eller høyere. Inntekter lavere enn dette samles og  utbetales ved årsslutt.

For å få rett til dette beløpet må faktura påført korrekt referanse til fakturagrunnlag og være sendt oss senest tolv måneder etter dato for utsendelse av fakturagrunnlaget. Dersom vi ikke har mottatt faktura innen denne fristen mister du retten til beløpet.

De som ikke har eget firma eller enkeltmannsforetak kan benytte seg av faktureringsselskaper.

Skatt

Fakturagrunnlaget du får fra blogg.no vil være brutto beløp. Blogg.no står ikke ansvarlig for betaling av skatt på omsetningen eller å rapportere utbetalinger til skattemyndighetene. Som deltaker i programmet er du selv ansvarlig for at skatter og avgifter er ivaretatt på inntektene du har som en del av partnerprogrammet.

Alle forespørsler fra skattemyndighetene vil bli besvart, og eventuelle krav om innkreving etterfulgt.

 

Kontakt

All kontakt i tilknytning til partnerprogrammet henstilles til: http://support.blogg.no

 

Eget design

Dersom bloggere ønsker å bruke et eget design kan dette avtales med blogg.no hvor blogger vil få tilsendt retningslinjer for design. Blogg.no har rett til å å godkjenne design og blogger plikter å gjennomføre eventuelle endringer og justeringer påkrevd av Blogg.no