Avtalevilkår for blogg.no

Blogg.no ble lansert 29.04.2005, og er Norges største bloggportal. Alle våre bloggere blir godkjent av oss før de får lov til å benytte plattformen. Det er gratis å blogge hos oss, og tjenesten er reklamefinansiert.

Blogg.no eies og driftes av Egmont Publishing AS.

Ta kontakt med oss på http://support.blogg.no.

OM VILKÅRENE

Velkommen til blogg-tjenesten Blogg.NO (heretter kalt TJENESTEN) som eies og driftes av Egmont Publishing AS. Hvis du er medlem hos blogg.no, eller i noen form poster/redigerer tekst og/eller bilder til en blogg som driftes av TJENESTEN, forplikter du deg til å ha lest, forstått og deretter følge gjeldende vilkår. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene. MEDLEMMET er selv ansvarlig for å følge gjeldende brukervilkår til enhver tid.

TJENESTEBESKRIVELSE

TJENESTEN tilbyr hvert medlem (heretter kalt MEDLEMMET) muligheten til å opprette egne websider (blogg) på TJENESTENs eiendom. MEDLEMMET kan opprette blogger på sin BRUKERKONTO. TJENESTEN inneholder verktøy for å poste /redigere tekst, bilder og video, både fra TJENESTENs internett-baserte administrasjons-verktøy, og fra din egen mobiltelefon. For å benytte TJENESTEN må du ha tilgang til Internett.

REGISTRERING

For å opprette en blogg hos TJENESTEN må du først opprette en BRUKERKONTO. Først når du oppretter en BRUKERKONTO er du et gyldig MEDLEM av TJENESTEN. For å få en BRUKERKONTO må du fylle inn en del personlige data på registreringssiden.

Når du oppretter en BRUKERKONTO forplikter du deg til å (a) Gi riktig brukerinformasjon, (b) Oppdatere brukerinformasjonen hvis denne forandrer seg. Hvis du gir uriktig informasjon, eller vi mistenker deg for å ha oppgitt uriktig informasjon forbeholder vi oss retten til å nekte deg adgang til tjenesten, samt gjøre innholdet du har lagret utilgjengelig.

Som MEDLEM forplikter du deg til å: (a) Ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre, (b) Melde fra til OSS hvis du tror din BRUKERKONTO kan være misbrukt, (c) Logge deg av etter endt brukersesjon, (d) følge brukervilkårene.

PRIVAT INFORMASJON

Vi utleverer ikke informasjon om deg til tredjepart såfremt vi ikke har din godkjennelse, eller det er lovpålagt OSS å utgi denne informasjonen.

EIERSKAP OG SIKKERHET

MEDLEMMET er ansvarlig for sikkerheten til MEDLEMMETs BRUKERKONTO, og for MEDLEMMETs blogger. MEDLEMMET er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer tilknyttet MEDLEMMETs BRUKERKONTO.

INNHOLD

Du er ansvarlig for tekst, bilder, video og eventuelt andre typer innhold som du gjør tilgjengelig på TJENESTEN. Vi garanterer ikke for dine data eller andre tap/skader som skjer ved direkte eller indirekte bruk av tjenesten.

Vi forbeholder oss retten til å slette, fjerne, eller endre alle typer innhold som er gjort tilgjengelig på TJENESTEN som strider med våre retningslinjer.

Vi forbeholder oss retten til å nekte deg adgang til tjenesten, samt gjøre innholdet du har laget/ postet utilgjengelig hvis du ikke følger brukervilkårene.

MARKEDSFØRING / SYNDIKERING

Vi forbeholder oss retten til å bruke innholdet du gjør tilgjengelig på TJENESTEN i markedsføringssammenheng på VÅR eller partneres eiendom (mer).

ENDRING AV TJENESTEN

Vi forbeholder oss retten til å til enhver tid forandre eller stoppe hele eller deler av TJENESTEN, midlertidig eller permanent. Du forplikter deg til å ikke holde OSS ansvarlig for konsekvensene av dette.

GARANTI

TJENESTEN brukes på egen risiko. Vi garanterer ikke for tap av data eller andre skader eller tap ved bruk av TJENESTEN.